Az ősagy logikája (Harville Hendrix)

Az újaggyal szöges ellentétben, ősagyunk (reptilian - képen narancssárgával jelölve) funkcióinak zömével egyáltalán nem vagyunk tisztában. A lényünk ezen részének megértésére irányuló próbálkozás őrjítő feladat, hiszen tudatos elménket kell befelé irányítani ahhoz, hogy saját sebezhető pontját megvizsgálja. Azok a tudósok, akik az ősagyat ilyenfajta vizsgálatoknak vetették alá, azt állítják, hogy annak legfőbb gondja az önfenntartás. Az örökösen éber ősagy folytonosan az ősrégi kérdést teszi fel: „Vajon biztonságos?”

Miközben a munkáját végzi, és gondoskodik a biztonságunkról, az ősagy alapvetően más módon működik, mint az újagy.

Az egyik ilyen döntő különbség az, hogy az ősagynak mintha csak valami ködös elképzelése lenne a külvilágról. Az újaggyal ellentétben, amely a külső jelenségek közvetlen érzékelésére támaszkodik, az ősagy az újagy által létrehozott képekből, szimbólumokból és gondolatokból nyeri a beérkező adatokat, amelyeket így igen elnagyolt kategóriákra szűkít.

Amíg újagyunk például könnyedén különbséget tesz John, Suzy és Margaret között, addig ősagyunk ugyanezeket az embereket sommásan hat alapkategóriába sorolja. Ősagyunk mintha csupán azzal az egyetlen dologgal törődne, hogy egy meghatározott személy olyasvalaki-e,

1.akit gondozni kell,

2. akinek bennünket kell gondoznia,

3. akivel szeretkezni kell,

4. akitől menekülni kell,

5. akinek engedelmeskedni kell vagy

6. akit meg kell támadni.

 Az olyan finomságok felett, mint hogy „ ő a szomszédom", „az unokatestvérem", „az anyám"

vagy „a feleségem", minden további nélkül elsiklik.

Az egymástól olyannyira különböző ősagy és újagy folyamatosan információt cserél és értelmez. Lássuk csak, hogy ez miként történik. Tegyük fel, hogy egyedül vagy otthon, amikor váratlanul A személy lép be az ajtón. Az újagy automatikusan képet alkot erről a teremtményről, és azt alapos vizsgálatra az ősagyhoz továbbítja. Az ősagy a beérkező képet más, korábban elraktározott képekkel hasonlítja össze, és elsőre azonnal megállapítja: „Ez az emberszabású lény nem idegen." Nyilvánvaló, hogy már korábban is rögzültek találkozások ezzel a teremtménnyel. A másodperc milliomod részével később jön a következő észlelés: „Ehhez a képhez nem társulnak veszélyes epizódok." A rejtélyes vendéggel folytatott eddigi interakcióid közül egyik sem jelentett veszélyt az életedre nézve. És ekkor az ősagy villámgyorsan megteszi a harmadik megállapítást: „Ehhez a képhez rengeteg kellemes epizód társul." Sőt, a rögzített adatok mintha azt sugallnák, hogy A olyasvalaki, aki gondodat viseli. Amint a limbikus rendszer eljut eddig a következtetésig, „vészhelyzet elmúlt" jelzést továbbít a hüllőagyhoz, te pedig azon kapod magad, hogy kitárt karokkal közeledsz a betolakodó felé. Az újagytól vezérelve pedig ezt mondod: „Mary néni! De örülök, hogy látlak!”

Harville Hendrix

A szerzőtől továbbí irásokat találsz itt!

Kedvenc képeim
Stresszoldás

Stresszoldás One Brain módszerrel a III. és XVI. kerületben

Balajthy Gréta Tel: 06 309 323 338

A 3in1Concepts által hivatalosan  meghatalmazott,
nemzetközi okleveles Haladó Konzulens, Haladó Instructor ( Oktató)

Okleveleim, tanáraim 2004-2014

Email: mosoly100@mosoly100.hu

www.mosoly100.hu

Stúdió: Budapest, III.ker (1036) és XVI.ker (1164)

 

Belépés