Irás+Élet valódi szépségének meglátása=Mesevilág

Mesevilág(Irodalom) TARTALOMjegyzék

Legújabb cikkek listája:

19.hét a Tarot tükrében

Érmék LOVAGJA (The Knight of Disks)

Kulcsszavak: a föld tüzes aspektusa, orvos, gyógyító, pénzügyi befektetés, aratás, munka és fáradtság

Jelzések: Itt az ideje, hogy valaminek a szolgálatába állítsd azt a képességedet, hogy dolgozz. Nehéz feladatok állnak előtted, amelyek azt kívánják, hogy minden erődet felhasználd. Ha megteszed a szükséges erőfeszítéseket, az aratás gazdagon megjutalmaz.

Kérdések: Vannak olyan feladatok az életemben, amelyeket el akarok kerülni?

Szuggesztió: Valahányszor a dolgok túl aggasztónak tűnnek számodra, koncentrálj arra, hogy tetteid milyen pozitív eredményeket hoznak számodra és mások számára. Belső tanulási és növekedési folyamatod a legfontosabb eredmény, fontosabb, mint amit a munkáddal teszel.

Kijelentés:Minden feladattal, amivel találkozom, megkapom a megoldáshoz szükséges energiát is.

A további hetekre vonatkozó leírásokat megtalálod itt!

Forrás:A tarot rendszere (Internet)

18.hét a Tarot tükrében

                          Érmék 10 - GAZDAGSÁG (The Wealth)

Kulcsszavak: Merkúr a Szűzben, belső és külső gazdagság, a belső gazdagság láthatóvá tevése és másokkal való megosztására való képesség

Jelzések: Magadhoz vonzottál mindenkit, aki az életed részét képezi. Megteremtettél minden helyzetet az életedben, és magad teremted saját valóságodat. A gazdagság, amit a kezedben tartasz a tied, ha azt teszed vele, amit szeretnél. A felelősség a tiéd és végtelenül gazdag vagy.

Kérdések: Tudsz-e belső gazdagságodról? Megosztod-e nagyvonalúan másokkal?

Szuggesztió: Írd le egy papírra mindazokat a tulajdonságokat, amelyek belső gazdagságodat alkotják.

Kijelentés:Belsőleg és külsőleg gazdag vagyok és szabad, önmagamat átadom, mindent élvezek.

A további hetekre vonatkozó leírásokat megtalálod itt!

Forrás:A tarot rendszere (Internet)

17.hét a Tarot tükrében

                              Érmék 9 - SIKER (The Success)

Kulcsszavak: Vénusz a Szűzben, gyarapodás, növekedés, nyereség, a szerelem bilincsében, bölcsesség, kreativitás, minél többet adok, annál többet kapok

Jelzések: Ha tudásodat és kreativitásodat szeretet tölti el, minden élethelyzetből nyersz valamit. Minél mélyebben belemerülsz, meglátásaid annál átfogóbbak lesznek.

Kérdések: Tudod, mi a legmagasabb életcélod.

Szuggesztió: Gondosan vizsgáld felül, hogy amit nyereségnek nevezel, teljes összhangban van-e végső céloddal.

Kijelentés: Minden, ami ma történik, a növekedésemet szolgálja. Minél többet adok, annál többet kapok.

A további hetekre vonatkozó leírásokat megtalálod itt!

Forrás:A tarot rendszere (Internet)

16.hét a Tarot tükrében

Érmék 8 - MEGFONTOLTSÁG (The Prudence)

Kulcsszavak:Nap a Szűzben, belső és külső gazdagság, bölcsesség, fejlődés, gondosság, óvatosság, kemény munka, új lehetőség
Kemény, de sikeres munkaidőszakát jelzi ez a lap.

Gyakran szokott olyan élethelyzetre utalni, amikor eljött az ideje, hogy a munkánkban tovább lépjünk. Nem ritkán jelez tehát előléptetést, vagy átvitt értelemben valami új tapasztalatot.

Jelzések:

  • Maradéktalan szépségű és finomságú az, ami virágba borul benned.
  • Add meg neki azt a védelmet és táplálékot, amire szüksége van.
  • Semmit sem szabad erőltetned!
  • Minden kibontakozik, ha eljön az ideje.

Kérdések: Megadod magadnak azt a védelmet és táplálékot, amire most fejlődésedhez szükséged van?

Szuggesztió: Meditálj a Zen tradíció jól ismert mondatán: „Ha csendben ülsz és semmit sem csinálsz, eljön a tavasz és a fű magától kinő.”

Kijelentések: Lazítok és bízom az Életben.

A további hetekre vonatkozó leírásokat megtalálod itt!

Forrás:A tarot rendszere (Internet)

14.hét a Tarot tükrében

Érmék 6 - SIKER (The Success)

Kulcsszavak:Hold a Bikában, a belső és külső megnyilvánulása, siker, átalakulás

Jelzések:

Légy nyitott a sikeredre. Ez egy ajándék, amit megtanulhatsz hálás szívvel és alázatosan elfogadni. Az igazi siker csak akkor jön, ha már megtanultál szolgálni. A siker ilyen feltételek mellett léted minden szintjét gazdaggá teszi.

Kérdések: Pillanatnyilag mit jelent számodra a siker?

Szuggesztió: Vizualizáld, amilyen pontosan csak tudod, milyen lesz a sikered.

Kijelentés: Önmagam elfogadása és önbizalmam az igazi siker kulcsai.

A további hetekre vonatkozó leírásokat megtalálod itt!

Forrás:A tarot rendszere (Internet)

11.hét a Tarot tükrében

Az Érmék Hármas (The Three of Disks) a Föld fogalmát és az erők kikristályosodását mutatja be; így neve a Munka Ura. Valami vitán kívüli létrejötte.

Ajánlott értelmezés: a végrehajtott dolgok hatása és eredménye,

így az elismerés és értékelés jutalma is egyben.

Forrás:Aleister Crowley Thoth Könyve

Hajo Banzhaf / Tarot-Mindennapi bölcsességek megközelítésében:

Meditációs témaként ezt kérdezi: Hol élek a lehetőségeim szintje alatt? Hol kellene bebizonyítanom, mennyit érek? Hol tartok a spirituális utamon?

Szívügyekben ezt tanácsolja: Győzze le életének egy szakaszát, amely valójában a múlthoz tartozik. Belső beállítottságát, szeretetét és külső viselkedését emelje jobb, érettebb szintre.

A jövőbe pillantva ezt ígéri: Előre fog jutni, bizonyít, kiáll egy vizsgát vagy más módon lép előre.

Válságos helyzetben ezt tanácsolja: Ne forogjon körbe! Vegye a válságot kihívásnak, hogy bebizonyíthassa képességeit vagy érettségét. Fejlődni fog ezáltal.

Javaslata tanácstalan helyzetekre: Bizonyítsa be magának ( És másoknak is ), hogy mire képes. Tesztelje magát: lépjen át egy  olyan küszöböt, amelytől mindeddig visszariadt.

Megerősítés: Bebizonyítom a képességeimet és veszem az akadályt.

A további hetekre vonatkozó leírásokat megtalálod itt!

10. hét a Tarot tükrében

Az Érmék Kettes(The Two of Disks) neve a Változás Ura. A Föld a Szellem trónusa, az aljára érvén azonnal a tetején találhatjuk magunkat.

Ajánlott értelmezés: állandó áramlás és változás anyagi vagy pénzügyi dolgokban, mintha semmit sem lehetne félre rakni csupán kizárólag visszaforgatni. Olyan akár a birtoklás, a saját tulajdon nélküli élet.

Forrás: Aleister Crowley Thoth Könyve

Hajo Banzhaf / Tarot-Mindennapi bölcsességek megközelítésében:

Érmék Kettes ezt kérdezi: Milyen könnyen alkalmazkodom az élet változásaihoz? Milyen játékosan állok az élethez?

Szívügyekben ezt tanácsolja: Most ne ragaszkodjon semmihez. Próbáljon ki többféle lehetőséget és legyen rugalmas!

A jövőbe pillantva ezt javasolja: Lazítson! Az élet szokásos fel-le játéka most éppen válságot teremtett. Bízzék benne, hogy ki fog kerülni belőle.

Válságos helyzetben: Hagyja lazán telni a napot. Játsszon a kínálkozó lehetőségekkel. Mutassa meg, milyen remek zsonglőr.

Javaslata tanácstalan helyzetekre: Hagyom, hogy sodorjon az élet, s alkalmazkodom a hullámaihoz.

Megerősítés: Hagyom, hogy magával sodorjon az élet áramlata, és le-fel vigyenek a hullámok.

A további hetek leírását megtalálod itt!

 

9.hét a Tarot tükrében

Minden hétnek megvan az azt energetizáló Tarot lapja.

A Tarot év március első hetével kezdődik és február utolsó teljes hetével végződik.

Hogy öteltet kapjunk arra nézve, milyen is ennek a hétnek az energetikája Aleister Crowley Thoth Könyvének kivonatából következzen egy részlet:

A 9. héthez tartozó lap az Érmék Ásza (The Ace of Disks) ábrázolja a Földnek nevezett Energia belépőjét.

A Földnek tulajdonított ódivatú elképzelések, mint például a lomhaság, a mozdulatlanság, a csaknem halotti „gonosz” állapot többé nem állja meg a helyét.

Magukat az Érméket sem lehet többé csak a pénzzel azonosítani. Az Érme forgó embléma. Ez a természetéből fakad, hiszen köztudott, hogy minden Csillag, minden valódi Bolygó egy forgó, keringő gömb. Hasonlóképpen az atom sem nevezhető Dalton kemény, mozdíthatatlan és holt részecskéjének többé, hanem inkább a Naprendszerhez hasonlatos keringő erők halmazának.

Ajánlott értelmezés:

az anyag gyökere, a szóban forgó energia testet öltött formája; de mindenképpen jelen van némi fizikai valóság, avagy jelleg, hiszen a mennyiség, vagy létezésének bősége egy bizonyos gazdagságot, jó körülményeket, és státuszt sejtetnek, így hagyományos értelmezése a vagyon, a tulajdoni eszközök alapvető értékének növekedése.

Forrás:Aleister Crowley Thoth Könyve

Meditációs témaként ezt kérdezi: Milyen lehetőség van kézzelfogható távolságon belül? Mit tartok értékesnek?

Szívügyekben ezt tanácsolja: Az idő kedvező. Éljen egy jó lehetőséggel, hogy szerelmi életén hosszabb távon javítson.

8.hét a Tarot tükrében

A Kardok Királya a Levegő-elem férfias oldalát képviseli.

Az okos, gyors, agyafúrt elme ereje, mely itt a maga ötletes, szellemes, sokoldalú, ellentmondásos, sőt ironikus és ravasz módján jelenik meg. Ez az adottság tesz képessé a dolgok felismerésére, megértésére, elemzésére, azok logikus követésére, az elvonatkoztatásra, számításra és kiszámolásra, a problémák minden oldalról való körüljárására és átlátására.

Ha ezek az erők átveszik az irányítást, megmutatkozik sötét oldaluk: az okoskodás, érzelmi hidegség, maró, cinikus kritika, kétszínűség, pillangószerű változékonyság.

Kérdések: Melyik problémát nem gondoltam még át eléggé?
Hol nincs megfelelő stratégiám?


A Kardok Királyának javaslata tanácstalan helyzetekre:
Keressen valamilyen szellemi kihívást!
Tisztázzon vagy oldjon meg egy problémát.
Beszélgessen, menjen el egy előadásra vagy sakkozzon.

Megerősítés: Megvizsgálom a problémát és okos megoldást találok rá.

Forrás: Hajo Banzhaf / Tarot-Mindennapi bölcsességek

A további hetekre vonatkozó leírásokat megtalálod itt!

Kedvenc képeim
Stresszoldás

Stresszoldás One Brain módszerrel a III. és XVI. kerületben

Balajthy Gréta Tel: 06 309 323 338

A 3in1Concepts által hivatalosan  meghatalmazott,
nemzetközi okleveles Haladó Konzulens, Haladó Instructor ( Oktató)

Okleveleim, tanáraim 2004-2014

Email: mosoly100@mosoly100.hu

www.mosoly100.hu

Stúdió: Budapest, III.ker (1036) és XVI.ker (1164)

 

Belépés