Események

I.Amit érdemes tudnunk a napokról:

Százszoros napok

A hét napjai és a Tarot

10 milliószoros napok

II. A hetek és a Tarot

IV. Jeles napok az időjóslásban

V. Változások kora 2010. október 22.-2013. július 25
Az Átalakulás Ciklusai


1. A Hajnal Eljövetelének Ura * hideg kék
2010. október 22. - 2011. február 11.
A kék szín a befelé fordulást, elcsendesedést, passzivitást szimbolizálja. Ebben az időszakban feladatunk, hogy magunkba mélyedjünk, felkutassuk és megtaláljuk belső hangunkat, erőnket; kapcsolatot teremtsünk Valódi Önmagunkkal és Lelkünkkel. Fontos a belső stabilitás, Valódi Esszenciánk megtalálása, mert csak önmagunkkal karöltve tehetjük meg a ránk váró lépéseket, és fejlődhetünk a bolygóval és az Univerzummal együtt.

2. A Hajnal Elindításának Ura * zöld
2011. február 12. - 2011. június 04.
Ez az időszak a zöld színnel van átitatva. Ez a saját magunkra szánt idő és tér ideje. Mivel már kapcsolatban vagyunk önmagunkkal, ez segít, hogy a magunkra fordított figyelemmel megleljük utunkat, és elinduljunk saját életcélunk beteljesítése felé. Meg kell látnunk határainkat, és ledönteni azokat, melyek már nem szolgálnak minket, és életre hívni az újakat, melyek támogatnak és emelnek minket. Ez az újnak való megnyílás időszaka, mely által megtisztíthatjuk és feldolgozhatjuk a szívünkben rejlő érzéseket, ezáltal felkészülve a következő időszakra.

3. A Hajnal Feltöltésének Ura * sárga
2011. június 5. - 2011. szeptember 25.
Ebben a 113 napban feladatunk, melyet a sárga szín hív életre, hogy a megtalált és belül megerősített céljainkat átitassuk a bölcsességgel, tiszta Szellemi energiákkal. Lehetőségünk nyílik meglelni az árnyalatnyi különbséget az egónk, az alacsony rendű elménk tudása és a magasabb tiszta tudás között. Ez a felismerés tud közelebb vinni minket Felettes Énünkhöz, és feltölteni fizikai világunkat, életünket, testünket a tiszta tudás energiájával. Felfedezhetjük saját fényünket, melyet ha behívunk és beépítünk életünkbe, egy magasabb szinten tapasztalhatjuk meg azt.

4. A Hajnal  Spektralizálásának Ura * narancs
2011. szeptember 26. - 2012. január 16.
Ha az előző három szakasz kihívásait sikeresen átírtuk pozitív tulajdonsággá, akkor ebben a 113 napban lehetőségünk nyílik arra, hogy kidolgozzuk magunkból régi, mélyre nyúló sérüléseinket, melyeket Lelkünk legsötétebb zugába száműztünk. Ekkor felszínre kerül minden, ezáltal lehetőséget kapunk arra, hogy elengedjük ezeket a tapasztalásokat, felszabadítsuk a bennük raktározódott energiákat, integráljuk a hozzájuk kapcsolódó aspektusokat. Ezzel egyidőben megkérdőjeleződik összes emberi kapcsolatunk, előtérbe kerül az érzelmi alapon való függőségek kérdése. Ez az időszak megtámogat minket mind régi érzelmi sokkjaink elengedésében, mind függő kapcsolataink felszámolásában.

5. A Hajnal Kozmikus Felragyogásának Ura * vörös
2012. január 17. - 2012. május 8.
Mire ehhez a szakaszhoz érünk, jó esetben sikerült kapcsolódnunk Lényünk Valódi Esszenciájához, megteremtettük az új életünket, kapcsolódtunk a magasabb bölcsességhez, ezzel segítve egónknak elfoglalni valódi helyét, átdolgoztuk magunkat régi érzelmeinken és felszámoltuk kapcsolatainkat, melyek már nem támogatják fejlődésünket. Ha ezen a folyamaton végigmentünk, akkor megérkeztünk egy magasabb szintre. Ebben a pár napban lehetőségünk nyílik arra, hogy meglássuk az Újat életünkben, és elinduljunk ezen új minőségek felé. A vörös a kezdet, az elindulás színe. Óriási erőt tud adni, hogy elinduljunk az új úton, mely már láthatóvá vált számunkra. Valamint lehetőséget teremt, hogy a magasabb dimenziókból érkező energiák képesek legyenek megnyilvánulni fizikai világunkban. Erőt és tüzet ébreszt bennünk, hogy végleg elégessük, ami már nem szolgál minket, és elinduljunk az új úton.


6. A Hajnal Én-átalakulásának Ura * lila
2012. május 9. - 2012. augusztus 29.
Ez az időszak hivatott megtámogatni azt, hogy belső lényünk is átalakulhasson. Ha sikerült teljes mértékben összekapcsolódnunk Lelkünkkel és Felettes Énünkkel, valamint az összes aspektusunkat integráltuk életünkbe, akkor megszületett bennünk egy új Én, mely nemcsak hogy erősebb egyszerű fizikai énünknél, hanem dimenziókon és világokon ível át, folyamatos kapcsolatban van a Szellemmel, így megvan a belső tudása, hogy mit és hogyan tegyen. Ennek az Énnek eljön az ideje, hogy megszülessen az új minőségbe, ezáltal megszületünk Mágusként. De ez az időszak magával hozza a halált is. Ugyanis korábbi kicsi énünknek, egónknak itt és most meg kell halnia, csatlakoznia kell a nagyobb egységhez, melynek piciny része, és át kell alakulnia.

7. A Hajnal Én-transzcendenciájának Ura * ibolya
2012. augusztus 30. - 2012. december 20.
Ez az utolsó szakasz, a végső lépcső, hogy teljes, Szellemi lényekként tapasztalhassuk meg az Univerzum eddig még nem látott átalakulását, és tiszta szívvel, mély hittel és tudással legyünk képesek várni azt, ami következik. Ezek a napok lehetőséget adnak nekünk, hogy mélyen gyökeret verjünk a Szellemi dimenziókba, és valóban fizikai testtel rendelkező, spirituális lényekké váljunk. Ez az utolsó láncok elszakításának ideje, a teljes átalakulás és egyesülés a Szellemmel. Ezt a szakaszt követi a Zéró Pont és a Galaxis pulzálásának leállása, így valóban fontos, hogy önmagunkon belül stabilak legyünk, hitünk megingathatatlan, és képesek legyünk folyamatos kapcsolatban lenni Magasabb Részeinkkel, mert ez ad majd védelmet és útmutatást az elkövetkező 217 napra.

Zéró Pontnak a maják 2012. december 21-ét nevezik. Ez a nap számtalan eseményt hordoz magában: egyrészt itt fordul át a nagy, több ezer éves Szíriusz Ciklusegy új szakaszba, ez a Galaktikus Szinkronizációideje, kiteljesedik a 26 éves Harmonikus Konvergenciaidőszaka, és egyben az Időhajó Föld 2013Útjának kezdete is ez. Ekkor elindul egy új 104.000 tun (102.500 év) idejű galaktikus spirál hullám pulzáció, valamint eljön a Nooszféra Kor hajnala a Földön, és a kozmikus tudatosság áthalad a határértéken. Teljesen kialakul a sarkköri gyűrűk szivárvány víziója.

De a maja naptár nem ér véget ezzel a nappal. Ez egy esemény, mely sok lehetőséget hordoz magában, és életre kelt egy új időszakot, mely stabilizálódásához természetesen időre van szükség. Ettől a naptól 2013. július 25-ig összesen 216 nap van, mely szám szimbolizálja a tökéletes kocka rezgését. Ez az időszak egy szünet a galaktikus pulzációban, vagyis várhatóan megáll a galaktikus rendszer lüktetése. Ez azért történik, mert átalakul a Galaxis Spirálrendszere, megszűnnek a régi spirálok, és újak alakulnak helyettük. A pulzálás újraindul, amikor felépül az új Galaxis. Földünk jelenleg a Tejútrendszerben az Orion-övön található. Várhatóan ez az öv is megszűnik, és a bolygó egy új struktúra része lesz. Ez az átalakulás fog 2012. december 22-től 2013. július 25-igtartani, mert ennek végén indul el az új 104.000 tun idejű hullám.
Ez a 216 nap felosztható 6 tökéletesen egyforma, 36 napos ciklusra. Ez az időszak alakítja ki a Föld Kockáját, mely segítségével áthaladhatunk majd az új hullámba. Ez a második ciklus, melyet José Argüelles leírt.

A ciklus szakaszai:
1. 2012. december 22. - 2013. január 26. Kocka alsó része
2. 2013. január 27. - 2013. március 3. jobb oldala
3. 2013. március 4. - 2013. április 8. bal oldala
4. 2013. április 9. - 2013. május 14. hátsó oldala
5. 2013. május 15. - 2013. június 19. szemközti oldala
6. 2013. június 20. - 2013. július 25. felső oldala
Véleményem szerint ebben az időszakban a leginkább saját magunk kiegyensúlyozására, energiánk, erőnk megtartására kell helyezni a hangsúlyt, és a csakráink segítségével ennek a kocka alakú energiának a kialakítására kell figyelmünket fókuszálni. Ez az energiaforma nemcsak nekünk ad biztonságot, de átjárót is nyit az új minőségű létbe embereknek és a bolygónak egyaránt. Ez az Új Világ kialakulásának időszaka, egy második teremtési ciklus. Az első teremtés a világ teremtése volt, melyet a Biblia szerint 6 nap alatt teremtett Isten. Nekünk 6x36 napunk lesz arra, hogy megteremtsük az új minőségű életünket és világunkat.

José Argüelles három szakaszt írt le. A harmadik, és egyben utolsó ciklus hosszát és ütemét ezen két ciklus adja. Ezt a két időszakot összeadva 1008 napot kapunk, mely felosztható 7x144 napra, és ami kiteszi a nagy ciklust, a Szakrális Erő Visszatérésének időszakát, amely a Szellem erősödéséről és az emberekkel való egyesüléséről szól. Ezalatt az 1008 nap alatt az anyagi világ egyre inkább instabillá válik, elvonódik belőle az energia, miközben felerősödnek a spirituális energiák, és az ismert világunkban újra egyesül a Szellem és az anyag, így megteremtve az 5. dimenziós létet.

 

V.A Szellem és az anyag egyesülésének ideje:

Ez a ciklus is elkezdődött 2010. október 22-én, és ez is külön feladatokat ró ránk. Minden szakasznak megvan az üzenete, mely segítségével végigjárhatjuk az utat, mely által behívhatjuk és beépíthetjük életünkbe a Szakrális Erőt.
A ciklus időszakai és feladatai:


1. "Vonzd be az Erőt"
2010. október 22. - 2011. március 14.
Ezalatt a 144 nap alatt meg kell találnunk önmagunkban és Felettes Lényünkben az Erőt. Meg kell tanulnunk behívni azt életünkbe, hogy feltöltse új energiákkal, és behozza az új lehetőségeket.

2. "Stabilizáld az Erőt"
2011. március 15. - 2011. augusztus 5.
Az Erő behívása az első lépcső, mert azt meg kell tudnunk tartani a mindennapokban is. Ez az időszak a Szakrális Erő életünkben való stabilizálásáról szól, amikor is lehetőségünk nyílik megtanulni, hogyan lehet ezt az energiát minden pillanatban magunkon átengedni és megélni.

3. "Szolgáld az Erőt"

2011. augusztus 6. - 2011. december 27.
Fontos a tiszta szándék, a magasabb rendű céloknak való alárendelődés, az egyéni vágyak helyett egy csoport, közösség érdekeinek kell alárendelődni, miközben megtartjuk tiszta Lényünket. Ez a szolgálat, és ez az Erő csak szolgálat által tud megnyilvánulni. Az önös érdekeket már nem segíti, a hatalom, vezetés nem lehet cél többé. Meg kell tanulnunk alárendelődni az Univerzum akaratának, miközben felfedezzük, hogy mi volt születésünkkel a mi akaratunk, és ezt a kettőt összhangba hozva lehet ezt a csodálatos, ősi energiát tisztán, alázatosan használni.

4. "Öntsd formába az Erőt"
2011. december 28. - 2012. május 19.
Ebben az időszakban meg kell találnunk ennek az energiának a helyét mindennapjainkban. Meg kell tanulnunk lehozni, és megnyilvánítani a fizikai világban, formát kell adnunk neki. Az átalakulás ezen időszakában az anyagi világ és a spirituális energiák egy szintre érkeznek, majd egymást keresztezve az anyag ereje csökken, míg a szellem tovább ível felfelé.

5. "Sugározd az Erőt"
2012. május 20. - 2012. október 10.
Eddig ez egy belső, egyéni munka volt a Szakrális Erővel, de ettől kezdve eljön az ideje, hogy megnyilvánítsuk azt kifelé. Amikor formába öntjük, anyagot adunk neki, úgy elkezd kisugározni a világba. Ha szándékunk és célunk tiszta, akkor hitelesek leszünk, és ezáltal a környezetünkben és a világban is a valódi Erőt és energiát tudjuk közvetíteni. Ezzel a tisztasággal tudunk segíteni és utat mutatni másoknak, hogy ők is csatlakozhassanak önmagukhoz, és összekapcsolódhassanak az energiával.

6. "Egyenlítsd ki az Erőt"
2012. október 11. - 2013. március 3.
Ekkor már egyre magasabb szintre jut a Szellemi energia, miközben néha még kicsit vissza-visszazuhan ereje. Ekkor meg kell tanulnunk kiegyenlíteni az Erőt. Ki kell tudnunk egyensúlyozni a dualitás utolsó pillanataiban önmagunkat és világunkat, hogy a folyamat tovább haladhasson. Ebben a szakaszban érkezünk el a Zéró Ponthoz, és borul fel addig stabilnak hitt Univerzumunk. Ezért is fontos az energiák egy szintre hozása, hogy megtarthassuk belső stabilitásunkat.

7. "Csatornázd az Erőt"
2013. március 4. - 2013. július 25.
A nagy ciklus utolsó 144 napja ez. Ekkor már építjük a Föld és önmagunk kockáját, miközben épül és stabilizálódik bolygónk körül a Nooszféra. Ezért van szükség arra, hogy képesek legyünk tisztán lehívni az Erőt, mert ezzel nemcsak önmagunknak, hanem a bolygónak is segítjük a Felemelkedését, és az Új Energiában való átlényegülését.

Egyáltalán nem lehet egyszerűnek és könnyednek nevezni a ránk váró 932 napot. Egy összetett folyamat részesei vagyunk, és csak tőlünk függ, hogy a megélése mellett döntünk-e. Az bizonyos, hogy ha ezen az úton elindulunk, mély elszántságra és hitre van szükségünk. Ez az ösvény rögösnek ígérkezik, de bátoríthat a tény, hogy nem kell egyedül végigcsinálnia senkinek. Csoportokat alkotva könnyebben megélhetőek a mélységek, és hamarabb lehet visszatérni a stabil energetikai állapotunkba. Emberi társaink mellett természetesen számos, magasabb dimenziókban élő entitás támogatja utunkat. Bármelyik ciklusra is helyezzük a hangsúlyt, és kezdjük tudatosan megélni energiáit, az út végén egy új, kiteljesedett önmagunkat találhatjuk, aki nincs egyedül, és már képes bármit túlélni, és bátran néz a felemelkedés kihívásai elé. Sokszor szeretnénk, de a dolgok mégsem oldhatóak meg egyik pillanatról a másikra. Nem fogjuk egyik pillanatról a másikra elfeledni sérüléseinket, megtalálni az Erőt, és tudni beépíteni az új dolgokat életünkbe. Ezért is kapjuk az ilyen útmutatásokat, melyek jelzőfényként szolgálnak ösvényünkön. Ha tudatosan dolgozunk üzenetével, akkor semmi nem lehet akadálya tudatosságunk emelkedésének. Mindehhez tiszta szív, szeretet, elhatározás és elszántság kell. A Tollaskígyó visszatérésének időszaka ez, aki ellátott minket három hasznos tanáccsal, elvvel, melyek segíthetnek a ránk váró időkben. Ezzel búcsúzom.

1. Mindig légy tudatában annak, hogy Isten mindig jelen van; ne ess kétségbe és ne futamodj meg, de mindig légy szívből alázatos és szeretetben Istennel.
2. Légy békességben mindenkivel, kivétel nélkül.
3. Ne vesztegesd az idődet. Egy nagyon értékes földi életet kaptál, használd bölcsen és kreatívan.


Forrás:
José Argüelles: Galactic Spiral Density Wave and 2012: The Final Cycles of Transformation

A megjelölt forrás: Tihanyi István orvos-természetgyógyászként ismert.

*

Jeles napok az időjóslásban

Január - Boldogasszony hava

 

"Januárt ha eső veri, kamra, erszény megszenvedi."

 

 

Dátum

Névnap

Időjóslás

január 6.

/Boldizsár/ - Vízkereszt

Ha vízkereszt vizet ereszt,
A tél soká ki nem ereszt.

január 18.

Piroska

Piroska napján, ha fagy,
Negyven napig el nem hagy.

január 22.

Vince

Csurran-csöppen Vince,
Tele lesz a pince.

január 25.

Pál

Pálfordulás, ha tiszta,
Bőven terem, mező, puszta,
Ha szeles, jő hadakozás,
Ha ködös, embernek sírt ás.
Ha pedig havas vagy nedves,
Lesz a kenyér igen kedves.

Ha fényes Szent Pál,
Minden termés szépen áll,
Ha Pál fordul köddel,
Jószág hullik döggel.

 

 

 

 

Február - Böjtelő hava

"Ha rajlik a muslica februárban, lesz még zimankó márciusban."

Dátum

Névnap

Időjóslás

február 2.

/Karolina/ -
Gyertyaszentelő Boldogasszony

Gyertyaszentelő melege,
Sok hó és jég előjele.
Gyertyaszentelő hidege,
Kora tavasznak hírnöke.

február 6.

Dorottya

Ha Dorottya szorítja,
Julianna tágítja.

február 14.

 Bálint

Ha házasodnak a verebek Bálintkor,
Készülődhetsz a tavaszra bármikor.

február 16.

 Julianna

Ha Juliska fésülködik,
A tavasz már közeledik.

február 19.

 Zsuzsanna

Zsuzsanna, megszólal a pacsirta.

február 24.

 Mátyás

Mátyás, szűre ujjából
ereszti ki a tavaszt.

Mátyás ront, ha talál (jeget)
Ha nem talál, csinál.

 

Március - Böjtmás hava

"Amilyen a március kilencedik napja,olyan lesz az egész hónap folyamatja."

Dátum

Névnap

Időjóslás

március 12.

Gergely

Gergely-napi szél,
Szent Gyögy-napig él.

Megrázza még szakállát Gergely!

március 18.

Sándor

Sándor, József, Benedek,
Hoz a zsákban meleget.
De ha nem hoz meleget,
Gyuri lesz majd a gyerek.

március 19.

József

Szent Józsefkor nyissad, (szőlőt)
Ha vízben áll is a lábad.

március 21.

Benedek

Benedek, jönnek a jó melegek.

március 25.

/Irén/
Gyümölcsoltó Boldogasszony

Gyümölcsoltó hidege
Téli hónapnak megölője.

Ha ezen a napon megszólalnak a békák,
még negyven napig hideg lesz.

 

Április - Szent György hava

 

"Áprilisnak szárazsága, jó gazdának bosszúsága,
Áprilisnak nedvessége, fáknak termőképessége."

Böjti szelek vizet árasztanak,
Jeget olvasztanak.

Ha nagypénteken délelőtt esik,
Az év első fele szárazsággal telik.

 

Dátum

Névnap

Időjóslás

április 24.

György

Szent György-napi dörgés,
Jó bortermés.

Szent György-nap után
Kalapáccsal sem lehet
Visszaverni a füvet.

április 25.

Márk

Ha megszólal a pacsirta, a béka,
jó termést várhatsz,
Ellenben ha hallgat a fülemüle,
akkor változékony lesz a tavasz. 

 

 

 

Május - Pünkösd hava

 

"Május hűvössége
A gazdának üdvössége."

 

Dátum

Névnap

Időjóslás

május 12.

Pongrác

Pongrác, Szervác, Bonifác,
ezek a fagyos szentek,
Aki pedig felmelegíti őket,
az Zsófi.

Sok bort hoz a három ác,
Ha felhőt egyiken sem látsz.

május 13.

Szervác

május 14.

Bonifác

Húsvét után 40 nappal

Áldozócsütörtök

Mint az Áldozócsütörtök,
Olyan lesz az időtök.

 

Pünkösd

Pünkösd napi esésre,
Ne várj áldást a vetésre.

május 25.

Orbán

Orbánnak napja hogyha fényes,
A vincellér, mint páva, kényes.

Ha Orbán nevet, a szőlő sír!

 

 

 

Június - Szent Iván hava

"Júniusi derű: bőség, júniusi sár: szükség."

"Júniusi sár koldusbotot nyomhat a gazda kezébe."

Dátum

Névnap

Időjóslás

június 8.

Medárd

Ha Medárdkor esik,
Negyven napig esik.

június 10.

Margit

Margit-napi esőcseppek,
Negyven napig elperegnek.

június 24.

János (Iván)

János-napi zivatar,
Negyven napig elkavar.

 

 Július - Szent Jakab hava

"Ha július nem főz, szeptember éhen marad."

Dátum

Névnap

Időjóslás

július 2.

/Ottó/
Sarlós Boldogasszony

Sarlós Boldogasszony aminő,
Hat hétig olyan lesz az idő.

július 13.

Margit

Mérges Margit,
Mert áldást nem hoz.

július 20.

Illés

Esős Illés rossz,
Mert áldást nem hoz.

Jaj neked kánikula,
Ha Illés próféta a nyakadat megmossa.

július 25.

Jakab

Jakab napja vihart szül,
Magdolna sárban csücsül.

július 26.

Anna

Anna asszony reggele
Már hűvös, ne játssz vele!

 

Augusztus - Kisasszony hava

"Sűrű eső augusztusban, jó mustot ád a hordóban."

Dátum

Névnap

Időjóslás

augusztus 4.

Domonkos

Ha Domonkos forró,
Kemény tél várható.

Domonkos napján ha esik,
A tél szárazsággal telik.

augusztus 6.

/Berta/
Úr színeváltozása

Az Úr színeváltozása
A szőlőknek tarkulása.

augusztus 10.

Lőrinc

Lőrinc napja, ha szép,
Sok a gyümölcs, és ép.

Lőrinc belekotor a sárgadinnyébe.

 

 Szeptember - Szent Mihály hava

 

"Olyan lesz egész szeptember,
milyen idő jön Egyeddel."

 

Dátum

Névnap

Időjóslás

szeptember 1.

Egyed

Egyed ha fenn hordót görget,
Jól terem jövőre földed.

Ha elmúlt Egyed,
A jószág már ehet.

szeptember 4.

Rozália

Rozália nevének viselőjét megoltalmazza
minden bajtól, járványos betegségtől.

szeptember 8.

/Mária/ Kisasszony

Az időt Kisasszony napja,
Négy hétre előre szabja.

Kisasszony hajtja a fecskéket.

szeptember 29.

Mihály

Szent Mihálykor keleti szél,
Igen kemény telet ígér.

Szent Mihály öltöztet,
Szent György vetkőztet.

 

 

 

 Október - Mindszent hava

 

"Októberben durvul a nyúl szőre,
siess fáért az erdőre."

"Októberi eső, termékeny esztendő."

 

Dátum

Névnap

Időjóslás

október 2.

/Petra/ Leodegár

Leodegár ha lombhullató,
Örülj, a jövő év páratlan jó!

október 21.

Orsolya

Orsolyakor takaríts be káposztádat,
Simon-Júda hóval tömi be a szádat!

október 28.

Simon - Júdás

Megérkezett Simon-Júdás,
Jaj már néked pőregatyás!

Rég felírta Noé Tokaj hegyormára,
Hegyaljai kapás várj Simon-Júdásra.

Akár haszon, akár kár,
Simon-Júda a határ. (Szüret)

 

 

 November - Szent András hava

 

"Tél elejét szabja Szent Erzsébet napja"

 

Dátum

Névnap

Időjóslás

november 1.

/Marianna/ Mindenszentek

Ha esős Mindenszentek,
Sok hó lesz rá, figyeljetek!

november 11.

Márton

Márton-napkor ha a lúd jégen áll,
Karácsonykor térdig sárban jár.
Ha Márton napja ködös,
zűrzavaros tél lesz,
Ha pedig hideg, száraz tél.

A Márton-lúd melle csontja
Ha világos, hó lesz,
Ha fekete, eső.

november 19.

Erzsébet

Ha Erzsébet megrázza pendelyét,
Leesik az első hó.

november 25.

Katalin

Ha Katalin kopog,
Akkor a karácsony locsog,
Viszont ha Katalin locsog,
Akkor a karácsony kopog.

november 30.

András

András-napi hó,
A vetésnek nem jó.

 

 

December - Karácsony hava

 

"Hideg, havas december, jó termést vár az ember."

 

Dátum

Névnap

Időjóslás

december 13.

Luca

Szent Lucának híres napja,
A napot rövidre szabja.

Ha Luca sárban jár,
A karácsony hóban áll.

december 25.

/Eugénia/
Karácsony

A zöld karácsony rossz,
Fehér húsvétot hoz.

december 27.

János

Ha János-nap borús,
A termés igen dús.

december 31.

Szilveszter

Ha Szilveszter nyugszik széllel,
Az újév derűvel kél fel.

 

forrás:www.szecsenykisterseg.hu

 

 

Kedvenc képeim
Stresszoldás

Stresszoldás One Brain módszerrel a III. és XVI. kerületben

Balajthy Gréta Tel: 06 309 323 338

A 3in1Concepts által hivatalosan  meghatalmazott,
nemzetközi okleveles Haladó Konzulens, Haladó Instructor ( Oktató)

Okleveleim, tanáraim 2004-2014

Email: mosoly100@mosoly100.hu

www.mosoly100.hu

Stúdió: Budapest, III.ker (1036) és XVI.ker (1164)

 

Belépés