Családállítás TARTALOMjegyzék

Mi a szabadság? (Paulo Coelho)

"Életem nagy részében rabszolgája voltam valaminek, hol ennek, hol annak.     Hát akkor mi a szabadság?

Gyermekkorom óta azért harcoltam, hogy kivívjam magamnak és megőrizzem. A szabadság volt legféltettebb kincsem.

Harcoltam a szüleim ellen, akik mérnököt akartak belőlem faragni, én viszont író akartam lenni.

Harcoltam az osztálytársaim ellen, akik folyton perverz tréfáik célpontjává akartak tenni, és rengeteg vérnek kellett kifolynia, hol az ő orrukból, hol az enyémből, és rengetegszer kellett takargatnom anyám elől a sérüléseimet - mert a saját problémáimat nekem kell megoldanom, és nem neki -, míg eljutottam odáig, hogy sírás nélkül tűrjem a verést.

Harcoltam, hogy legyen egy állásom és el tudjam tartani magam, elmentem egy vaskereskedésbe áruszállítónak, hogy ne kelljen tovább hallgatnom a szokásos szülői zsarolást: „adunk neked pénzt, ha ezt meg azt csinálod”.

Harcoltam - igaz, eredménytelenül - a lányért, akibe kamaszkoromban szerelmes voltam, és aki szintén szerelmes volt belém. Elhagyott, mert a szülei meggyőzték, hogy nekem nincs jövőm.

Harcoltam az újságírás rideg légköre ellen, ez volt ugyanis a következő foglalkozásom. A főnököm három órán keresztül várakoztatott, és csak akkor vett észre, amikor szép lassan darabokra téptem a könyvet, amit olvasott. Meglepetten nézett rám, és akkor meglátta, hogy olyan ember áll előtte, aki kitartóan harcol és bátran szembenéz az ellenféllel: vagyis igazi riporteralkat.

Harcoltam a szocialista eszményért, börtönbe kerültem, kiszabadultam és tovább harcoltam, és közben úgy éreztem, hogy én vagyok a munkásosztály hőse - azután meghallottam a Beatles zenéjét, és rájöttem, hogy a rock and roll sokkal szórakoztatóbb, mint Marx.

Családállítás

Megvan a lehetőségünk ....

A következő  családállítás a jelentkezésektől függően kerül megtartásra.

Az állítást Balajthy Gréta vezeti.
Aki állítást kér,  kérjük - előre jelezze, - ez 10 ezer Ft (vagy 35 EUR), aki pedig segítőnek jön, annak díja: 5 ezer Ft (vagy 17,5 EUR) .

Részletek: reggel  9:00-től este 18:00-ig tart, a befejezés bizonytalan, mert állítás függő. Napi 6 állítás van betervezve. Állítások között 10 perc szünet, a 3. állítás után  ebédszünet.  Meleg zoknit vagy papucsot, innivalót, nassolnivalót lehet hozni.

Érdeklődés és bejelentkezés: személyesen telefonon: 06-30-9323338, vagy e-mailen: info@mosoly100.hu

Családállítással kapcsolatos cikkeket találsz  itt!

cikkajánló: A morfogenetikus mező

A változtatás jogát fenntartjuk !
 

 

A morfogenetikus mező

Következő családállítás időpontját itt találod!

A családfelállítás egy sajátos "energiamezőben" történik. Ez a mező pontosan, egyértelműen nem mérhető és nem meghatározható, ám határozottan megtapasztalható. Mondhatjuk úgy, hogy azt a közös családi lélek, tágabb értelemben sorsközösségek lelke: az élet létrejötte és fennmaradása szempontjából kialakult közösségek kohéziós ereje formálja. Ez a mező olyan, mintha hordozná és továbbítaná az információkat, olyan, mintha emlékezne. Hellinger egy időben okos mezőnek nevezte. Rupert Sheldrake angol biológus morfogenetikus mezőnek nevezte el ezt a jelenséget. Ezt okozati mezőnek is nevezi, mivel a forma- és viselkedésminták előképeiként szolgálnak. A kifejezés a morph: forma és a genezis: létrejövés szavakból ered. Sheldrake és Hellinger egyetértettek abban, hogy hasonló jelenségről beszélnek. Ma Hellinger szellemi mezőnek nevezi, olyan térnek, amelyben megnyilvánul a lélek mozgása.

"Létezik egy mélység, amelyben minden összefolyik. Ez a mélység kívül esik az idő határain. Az élet olyan, mint egy piramis. Fenn, az egészen kicsi kis csúcson zajlik minden, amit haladásnak, történelemnek nevezünk. Lenn, a mélységben a jövő és a múlt összemosódik. Ott csak tér van, idő nincs. Néha előáll olyan helyzet, melynek során kapcsolatba kerülünk ezzel a mélységgel. Ilyenkor  valamilyen rejtett rendszert ismerünk fel benne és lelkünk valami nagyobb méretű irányába képes elmozdulni." 

Kielégíthetetlenségről és az eredendő teljességről (Harville Hendrix)

Születés 3d-ben 45másodpercben

…attól a szent pillanattól kezdve, hogy megszülettél, bonyolult, másoktól függő teremtmény vagy, és szükségleteid folyton változnak. Freud helyesen nevezett bennünket „kielégíthetetlen lényeknek". És nincs az a szülő, legyen bármilyen odaadó, aki képes lenne maradéktalanul eleget tenni ezeknek a változó igényeknek.

Mindeddig nem született olyan csodagyerek, aki képes lett volna feltárni előttünk a megszületés előtti élet sötét rejtelmeit, de valamit azért mégiscsak tudunk a magzat testi életéről. Tudjuk, hogy biológiai szükségleteit azonnal és automatikusan kielégíti a közte és az édesanyja között lezajló folyadékcsere. Tudjuk, hogy a magzatnak nincs arra szüksége, hogy táplálkozzon, lélegezzen vagy megvédje magát bármilyen veszélytől, és hogy az édesanyja szívének ritmikus dobogása folyamatosan nyugtatja őt. Ezekből az egyszerű biológiai tényekből és az újszülöttek megfigyeléséből arra következtethetünk, hogy a magzat zavartalanul lebeg, és minden megerőltetéstől mentes életet él. Fogalma sincs semmiféle korlátról, nem érzékeli önmagát, és nem tudja, hogy egy burokba van zárva az anyja hasában. Széles körben elterjedt az a hiedelem, hogy a baba az anyja méhében a teljesség érzését éli át, egyfajta vágyaktól mentes paradicsomi állapotot.

A zsidó teológus, Martin Buber ezt így fogalmazta meg: „magzati létünkben még egyek voltunk az univerzummal.”

Harville Hendrix

A szerzőtől továbbí irásokat találsz itt!

Szülőnek lenni (Harville Hendrix)

            A gyermek  időnként úgy érzi, hogy megfeledkezünk róla. Vannak napok, amikor a munka után túlságosan fáradtak vagyunk ahhoz, hogy meghallgassuk, és túl szórakozottak ahhoz, hogy megértsük, mit szeretne. Tragikus módon azzal is sérüléseket okozunk neki, hogy öntudatlanul továbbadjuk neki a saját gyermekkori sérüléseinket, nemzedékek érzelmi örökségét. Vagy túlkompenzáljuk azt, amit mi nem kaptunk meg a szüleinktől, vagy pedig vakon újrateremtjük ugyanazokat a fájdalmas helyzeteket.

Harville Hendrix

A szerzőtől továbbí irásokat találsz itt!

A családi árnyék (Shakti Gawain)

Gyakran megfigyelhetjük, hogy az árnyék miként vetül ki a családokra. Valamelyik gyerekből lázadó lesz –vagy fekete bárány-,s viselkedésében felszínre hozza azokat a tulajdonságokat, amelyeket a család többi tagja megtagad. Ő testesíti meg a család árnyékszemélyiségét. Ez a gyerek elkezdi gyűlölni  és hibáztatni önmagát, a család többi tagja is vagy kritizálja őt, vagy mindenáron segíteni akar. Így nem kell szembesülnünk saját megoldatlan problémáinkkal. Ha a „fekete bárányban” kezdetét veszi a gyógyulási folyamat,  és már nem játssza tovább a ráosztott szerepet, akkor a család többi tagja szembesül azzal, hogy magába fogadja és szerves részévé tegye saját árnyékszemélyiségét.

*

Szülők és gyermekek

"...emlékeztetni szeretnék az indiai felfogásra
– melyet Weöres Sándor is idéz –, hogy a gyerekek kiválasztják, hogy milyen
szülőkhöz szülessenek.

Ez nekünk furcsán hangzik, de van, aki nagyon is egyetért vele. Szóval valahol, „ott fent”, ahogy az archaikus népek gondolták, vagy a Kék Madár írója, Maeterlinck, vagy az indiaiak határozottan állították: valahol „ott fent” várakoznak, és nézik föntről, hogy melyik szülőpár tudja megadni azt a fizikai testet, azokat a géneket, azt a környezetet, amelyekben ők magukra szabott sorsukat – ha tetszik, karmájukat – a legjobban fogják tudni betölteni... Ilyen értelemben a régi felfogás szerint (vagy a mai felfogás egy része szerint) nem véletlen, hogy hova születik egy gyerek.

Ez a felfogás úgy tartja, hogy egy gyerek legalább két részből áll:

"Nehéz sors"

Fotó:Pusztai László

Mit jelent a "nehéz sors"?
"Ha valaki nem tudott megszületni, vagy gyerekként halt meg, a felnőtt kor előtt.
Nehéz sors, ha valaki korán – gyerekként – elveszti az egyik, vagy mindkét szülőjét.
Ha valaki betegség, vagy sorscsapás következtében elveszíti a társát.
Ha nem tud gyereket szülni, vagy nemzeni.
Vagy ha baleset, katasztrófa, üldöztetés következtében mások meghaltak, de ő túlélte.
Ide tartozik az is, ha valakit kitagadtak a családból. "
  

Bert Hellinger

Az egyensúly fenntartása (IISZ23)

Bali vallása egyfajta mátrixelvre épül – egy hatalmas, láthatatlan rácsozat, amely szellemekből, szellemi vezetőkből, ösvényekből és hagyományokból áll. Minden egyes balinéz pontosan tudja, hol helyezkedik el ebben az óriási, megfoghatatlan térképen belül. Már a nevük is – Első, Második, Harmadik, Negyedik – arra emlékezteti őket, milyen sorrendben jöttek a világra, és hová tartoznak. Mario azt mondta a minap, hogy ő csak akkor érzi kiegyensúlyozottnak és boldognak magát, ha mentálisan és spirituálisán is a függőleges és a vízszintes vonal kereszteződésében áll. Ehhez tisztában kell lennie azzal, hogy Istenhez és a családjához viszonyítva hol is helyezkedik el éppen. Erőtlennek érzi magát, ha kibillen ebből az egyensúlyi helyzetből.

Nem nevetséges tehát az a feltételezés, hogy a balinézek mesterei az egyensúly fenntartásának – ők maguk úgy tekintenek e kérdésre, mint valami művészeti formára, mint valami tudományágra vagy éppen vallásra.

...Ha az ember nem tudja, hol van, és melyik klánhoz tartozik, akkor hogyan találhatná meg az egyensúlyát?

Nem vagyok biztos benne, hogy magamévá tudom tenni a balinéz világnézetet. E pillanatban egy kissé modernebb és nyugatiasabb meghatározással élek az egyensúlyt illetően. (Jelenleg olyan fordításban használom, hogy „egyenlő esély”, vagyis attól függően, hogyan mennek a dolgok, egyenlő esélye van …mindennek…) A balinézek nem ülnek ölbe tett kézzel, arra várva, hogy kiderüljön, „hogyan mennek a dolgok”. Ez halálra rémítené őket. Ők megszervezik, hogy úgy menjenek a dolgok, hogy minden rendben legyen.

Kedvenc képeim
Stresszoldás

Stresszoldás One Brain módszerrel a III. és XVI. kerületben

Balajthy Gréta Tel: 06 309 323 338

A 3in1Concepts által hivatalosan  meghatalmazott,
nemzetközi okleveles Haladó Konzulens, Haladó Instructor ( Oktató)

Okleveleim, tanáraim 2004-2014

Email: mosoly100@mosoly100.hu

www.mosoly100.hu

Stúdió: Budapest, III.ker (1036) és XVI.ker (1164)

 

Belépés