Saját árnyékunk felismerése (Rüdiger Dahlke)

…az árnyék személyiségünknek az a része, melyet nem akarunk elfogadni és észrevenni, hanem inkább elutasítjuk. Az árnyékot a legegyszerűbb másra, az ellenségre átruházni. Az átlagember például eltekint saját nikotin- vagy alkoholéhségétől, felbőszül viszont a kábítószereseken, akiket egy kimondatlan és valójában perverz kollektív megegyezés elsősorban mint a szenvedélybetegeket, majd mint a társadalom egyetlen szenvedélybetegségét állítja be.

Ha a hírekben drogproblémákról hallunk, akkor az mindig a heroin 1500 áldozatáról szól, sosem a nikotin 100 000 halottjáról vagy az alkohol okozta több mint 2500 halálesetről, hogy csak a közlekedési baleseteket számítsuk.

Ez a példa rámutat, hogy egész társadalmaknak és nemzeteknek is van árnyékuk. Gyakran a közösen legyűrt árnyék az egyetlen összetartó kapocs - melyet a politikusok és a hatalom birtokosai újra meg újra ki is használnak, hogy a belső  problémákról eltereljék a figyelmet.

Az árnyék hamarabb felbukkan, mint gondolnánk. Ősrégi téma ez, melyet sok archaikus társadalomban felismertek. E társadalmakban többnyire egyszerű, számunkra ma naivnak tűnő intézkedésekkel próbáltak elbánni az árnyék problémájával. Az eredeti bűnbak valójában egy állatvolt, melyre szándékosan (és szó szerint) minden rosszat és gonoszát ráaggattak. Az év végénaztán rituálisan feláldozták az állatot, vagy mint a korai zsidó törzsek, kiűzték a sivatagba - ez voltaz árnyék valóban naiv ki- vagy elűzése. De ez a tudatos bűnbakpolitika legalább tényleg csak egykost vagy bakkecskét sújtott. Manapság a bűnbakok emberi alakot öltöttek, s mindenekelőtt a kisebbségek sorai közül kerülnek ki.

Goethe is óvott attól, hogy ezzel a kényes témával önkényesen bánjunk, amikor a jól ismert szavakat Mephisto szájába adta:

„Az erő része, mely / Örökké rosszra tör, s örökké jót mivel"

[Jékely Zoltán fordítása].

Még ma sem értettük meg ezt a mondatot, így többnyire az árnyékoldalon jeleskedünk, azon erő részeiként, mely örökké jóra tör, s folyton rosszat mivel.

Az itt következő optikai játék (forrás: www.opticaseurovision.com/percepcion. php) a projekció több síkon zajló mechanizmusát hivatott érthetőbbé tenni. Helyezzünk a könyv mellé egy vastag, fehér papírt, és nagyon figyelmesen vizsgáljuk meg az oldal tetején látható sötét maszkot.

Csak a démonikus arcot nézzük, s összpontosítsunk egy percig pislogás nélkül annak közepére.

Ha kicsordulna néhány könnycseppünk, csak hagyjuk, úgyis illik témánkhoz.

Az egy perc elteltével figyeljük tovább az arcot, közben egyik kezünkkel húzzuk rá a fehér papírt.

Most nézzünk továbbra is, immár a fehér lapra, s látni fogjuk, amint - belső ellenképként -megjelenik rajta az eredeti kép világos „árnyéka".

Ami olyan meglepően kellemes, ha a fausti ördög értelmében a sötétből kiindulva, a benne vagy mögötte rejlő világosságot felfedezzük, ugyanolyan ijesztő, ha a másik, sokkal gyakrabban használt irányban például partnerünk fényes alakja mögül egyszer csak előbukkan árnyéka. A legrosszabb az, ha az idők során szép, de hamis énképünk mögött láthatóvá válik saját sötét árnyékunk. Az ezzel való szembesülés és ennek elfogadása hihetetlen bátorságot, vagyis marsikus erőt követel, de javítja a metanoiára való készséget, következésképpen a plútói energiát is.

 (Rüdiger Dahlke)

Elgondolkodtató:Ismerkedés  az árnyékunkkal

A szerző további írsait megtalálod itt!

Kedvenc képeim
Stresszoldás

Stresszoldás One Brain módszerrel a III. és XVI. kerületben

Balajthy Gréta Tel: 06 309 323 338

A 3in1Concepts által hivatalosan  meghatalmazott,
nemzetközi okleveles Haladó Konzulens, Haladó Instructor ( Oktató)

Okleveleim, tanáraim 2004-2014

Email: mosoly100@mosoly100.hu

www.mosoly100.hu

Stúdió: Budapest, III.ker (1036) és XVI.ker (1164)

 

Belépés